Tragické rozměry příběhu nabývají tím, že on je Rom a za dívkou stojí sídlištní skinheadský gang. Jejich láska naráží na bariéry vytvořené rozdílností kultur, ze kterých vzešli, stejně tak na skrytou i otevřenou nevraživost mezi odlišnými sociálními prostředími.

Představitel Čobana Vladimír Gončarov získal za svůj výkon v této inscenaci prestižní Cenu Thálie 2008. Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem.