Pod jejich vedením si můžete sami vyzkoušet například zdobení kraslic či výrobu pomlázky. Na zdobení si s sebou přineste vyfouknuté vajíčko. Akce je zdarma. Výstavu polských tradičních velikonočních výrobků, které byly získány od obyvatel polské části Euroregionu Nisa, si pak můžete prohlídnout až do 6. dubna.