Bozkovské dolomitové jeskyně leží na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci (485 m n. m.). Vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých. Tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou.

V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší v Čechách. Vyznačují se neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor 1060 m a výškovým rozpětím (denivelací) 43 m jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice.

Teplota vzduchu v jeskyni se pohybuje v rozmezí 7,5 9 °C, vlhkost 96 100 %, teplota vody v jezerech je 8 °C. Veřejnosti zpřístupněný okruh je dlouhý 350 m, s dobou prohlídky 45 minut. Bozkovské dolomitové jeskyně byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou. Ročně je navštíví okolo 70 tisíc návštěvníků z celého světa.

OTEVŘENO v červenci a srpnu od úterý do neděle 9-17. Z důvodu velkého zájmu návštěvníků v červenci a srpnu doporučujeme zajistit si rezervaci telefonicky předem. Rezervaci prohlídek jednotlivců, rodin a zájezdů přijímáme v út pá od 8 do 11 hodin dopoledne, v so a ne od 9 do 11 hodin dopoledne na tel.čísle 481 682 167. Rezervace na následující dny pro skupiny návštěvníků přijímáme po celou návštěvní dobu.

TIP NA CESTU Z JABLONCE: Ranním vlakem v 7.32 do Jesenného, odkud úvozovou cestou (je dost rozjeta po těžbě dřeva)vystoupáte až k jeskyním. Po prohlídce si dojděte na oběd do Dřevěnky v Bozkově na náměstí. Takové bramboráčky s rolkou přijdou určitě k chuti. Nepřehlédněte kostel, do kterého můžete nahlédnout hlavním vchodem, mají tu vystavena krásná kněžská roucha. Zdatní zájemci mohou také vystoupat na věž kostela, která slouží jako rozhledna. Po cestě k Sejkorské kapličce neboli kapličce Panny Marie Bolestné se osvěžte ještě hned pod náměstím ve studánce u Bozkovské kapličky, voda je chutná a můžete si naplnit i láhve s sebou. Po sestupu na křižovatku se silnicí vedoucí na Spálov se dejte vzhůru do kopce po žluté turistické značce. Po kilometru budete u cíle na poutním místě. Vlak ze Spálova do Jablonce jede ve tři nebo v pět hodin odpoledne. Můžete tedy od kapličky po modré turistické značce zvolna klesat k vlakové zastávce. Přijdete-li brzo, zastavte se na terase tamní restaurace na kávu, černého Svijanského kníže nebo limonádu.

VÝLET PŘIPRAVILA ANNA ČERVENKOVÁ