Výstava kreseb roubených domků a dalších objektů ukazuje mimo jiné právě umění, jehož osud byl v době, kdy jej Josef V. Scheybal zachytil, už zpečetěn. Většinou totiž šlo o stavby, určené ke stržení a demolici.

Protože perokresby sloužily právě k dokumentaci mizelé architektury, nese sama nová výstava v muzeu lakonický název, jakoby šlo o podpis autora, vystřižený z některého dokumentu: …Zakresleno. J. V. Scheybal.

Byla to pro něj cesta údolím smutku
Výstavu připravilo Severočeské muzeum k nedožitým osmdesátinám tohoto významného rodáka z Kristiánova na Frýdlantsku, který žil v Turnově a v Jablonci nad Nisou, a v historickém oddělení libereckého muzea pracoval 24 let. Pracoval také jako okresní konzervátor Státní památkové péče.

„Část vystavených perokreseb pochází z naší sbírky, část jsme si půjčili z Etnografického ústavu v Praze. Na přípravě výstavy se podílela Marcela Suchomelová z tohoto ústavu,“ podotkla autorka výstavy Bohunka Krámská.

Díky Etnografickému ústavu si mohou návštěvníci prohlédnout mnohé z dosud nevystavovaných materiálů ze záchranných průzkumů na Teplicku, Chebsku či Mostecku, a mohou dokonce obdivovat Scheybalovy kresby lidové architektury v Chorvatsku. Scheybal na Teplicku zachytil hrázděné domy, jež musely ustoupit těžbě uhlí. „Dokumentování staveb, určených k demolici, muselo pro něj být cestou údolím smutku,“ zdůraznila Bohunka Krámská.

Kolekce v hlavním sále muzea v přízemí ovšem neukazuje jen perokresby Josefa V. Scheybala. Představuje také dokumenty z jeho života, fotografie jeho blízkých, také jeho citáty, ale například i renesančíní mísy z archeologického průzkumu. Z nich se našly jen střepy a Josef V. Scheybal nakreslil, jak vypadaly celé, a tím pomohl jejich obnově.

Oživil podobu Karlovy Hutě
Josef V. Scheybal se snažil podporovat u veřejnosti vztah k zanikající kráse lidové architektury a k historii. Uskutečnil proto spoustu výstav, pořádal audiovizuální programy a přednášky. Neúnavně dokumentoval movité i nemovité památky, a podílel se například také na rekonstrukci sklářské osady Karlova Huť v Jizerských horách. Podobu Huti, jak kdysi vypadala, si mohou lidé prohlédnout právě na této výstavě.

Současně mohou mimo jiné obdivovat i dřevěný model statku z konce 18. století z Kojecka u Havlovic i malované truhly a drobné historické předměty, jejichž podobu detailně Scheybal zakresloval do evidenčních listů. Výstava potrvá do 8. března.