„Forward, please,“ řekl náš černý kormidelník Simon. Po několika záběrech dodal: „Faster, faster“. Ale to už nás proud hnal proti vysoké stěně vody, přes tu se raft přehoupl, za ni druhá o něco vyšší a za ní se proud tříští o skalisko velikosti rodinného domku. „Back left“ a vzápětí „All forward“ udílel pokyny Simon. Skalisko jsme minuli po levé straně.

„G't doowwwwn,“ protáhl Simon zezadu. Vrhli jsme se dovnitř raftu a chytli se popruhů, kterými byl připoután náklad. To už raft padal do obrovské díry „Devil's Toilet Bowl“, do níž, jako do každé správné záchodové mísy, se valila voda ze všech stran. V mžiku zatemovala raft i s námi pod hladinu.

Zdálo se nám, že trvá nekonečně dlouho, než v provzdušněné, bublinkaté vodě naložený raft vystoupal zpět k hladině a Simon zavelel: „Forward“. Silný proud nás doslova prostřelil obrovským vodním válcem a vyhnal na vysokou vlnu. Přes tu se raft přehoupl, za ní ještě jedna a pak ještě několik už menších zhoupnutí a vjiždíme do klidné laguny.

Zdvíháme pádla nad hlavu a řveme: „We love you, Zambezi!“