Michal Hromek – kytara; René Vácha – viola, housle; Jakub Klár – flétna, zobcová flétna; Daniel Mikolášek – bicí, vibrafon, cembalo, zobcová flétna;
Kateřina Doležalová – harfa. Představí se soubor, jehož repertoár tvoří především instrumentální adaptace a variace lidových písní z Irska a Británie a původní skladby, ve kterých lze najít prvky středověké a předklasické hudby, ale i folku, jazzu a rocku.