Porota pro postup do krajského kola vybrala dva soubory, a to Taneční a pohybové studio Magdalena z Rychnova u Jablonce – Pojď za mnou, Kuki – kuki a Základní uměleckou školu ze Železného Brodu – Modlitby z archy. Cenu dětského diváka získal Dramatický kroužek při Základní škole Velké Hamry – Jsem tu nová.

V letošním 8. ročníku oblastní přehlídky dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů O desenského medvěda, nechyběla pohádka, autorská představení, pohybové divadlo, dramatizace literární předlohy, ani divadlo poezie.

Soutěžní část, které se zúčastnilo sedm souborů s devíti představeními, hodnotil jednak lektorský sbor složený z odborníků dlouhodobě se zabývajících problematikou divadla hraného dětmi, jednak dětská porota, jejímiž členy byly dívky ze Základní školy v Desné.

V letošní dramaturgii přehlídky se vedle pohádek a dramatizací literární předlohy objevila i autorská představení, pohybové divadlo a divadlo poezie. Nechybělo ani inspirativní představení, které přivezl host přehlídky - divadelní soubor ZUŠ Liberec. Program byl doplněn dramatickými dílnami, které vedly studentky FP TUL Liberec.

Taneční a pohybové studio Magdaléna z Rychnova u Jablonce n. N., ZŠ Kořenov, dramatický kroužek při ZŠ Velké Hamry, Turnovské divadelní studio, Kuki-kuki ZUŠ Železný Brod, Divadelníci z Vikýře - DDM Vikýř Jablonec n. N. a Strčprstskrzkrk DDM Ulita Tanvald a Vojan Desná - ti všichni si odvezli diplomy za složku své inscenace, která porotu nejvíce zaujala.

Ocenění nejvyšší, nominaci k postupu do krajského kola přehlídky Dětská scéna 2010 v Liberci, získalo Taneční a pohybové studio Magdaléna z Rychnova s představením Pojď za mnou a soubor Kuki-kuki ZUŠ Železný Brod s Motlitbami z archy.

Cenu dětského diváka - obrovského plyšového medvěda - předala dětská porota do náruče dětí z dramatického kroužku při ZŠ Velké Hamry, jejichž představení Jsem tu nová zvítězilo u dětí na celé čáře.
Za to, že bezmála stovka dětí z Jablonecka se po celý rok soustavně věnuje divadlu jako smysluplnému koníčku, patří poděkování nejen vedoucím a zřizovatelům souborů, ale také pořadateli přehlídky O Desenského medvěda, Městu Desná, a Libereckému kraji, za jehož podpory se přehlídka, letos již poosmé, koná.

Irena Šulcová - Kulturní středisko v Desné