Zazní „Missa brevis a tre voci" Michaela Haydna, kterou zazpívá kostelíčkový filharmonický sbor, diriguje Bohuslav Lédl. Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své rukodělné výrobky i další různé drobnosti velké hodnoty. Nedílnou součástí pouti bude opět v prostorách kostelíčku výstava kreseb a grafik z díla Jana Hrubého, která bude mít pokračování v Městském muzeu Na Bělišti.

Odpoledne ve 13.30 zahrají „Matičky" ze Semil nejmenším  dětem už tradičně pohádku, tentokrát „O kohoutkovi a slepičce". V 15 hodin se prostorami kostelíčku rozezní již XXXIII. benefiční koncert – Josef Kainar v písni. Známé i neznámé písně básníka Josefa Kainara zazpívají Eva Lédlová & Karel Jakubů za klavírního doprovodu Bohuslava Lédla. Své umění a dovednosti představí kolem kostelíčku místní skauti – připraví atrakce a hry pro děti a mládež, i pro každého, kdo se mladým cítí.

Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby a obnovy kostelíčku a farního areálu, uvítají zde jakoukoliv formu podpory – ať už dobrotami , vlastními rukodělnými pracemi, výtvarnými díly, jinými dary či přiložením vlastních rukou.