Úterý 6. října – 9.00 – Pro studenty připravili zajímavé setkání s Michalem Krchňákem, překladatelem Českého studijního překladu BIBLE, zaměřené na biblická jména.

Úterý 6. října – 18.00 – Prezentace projektu nové knihovny situované do prostor někdejších městských lázní za přítomnosti představitelů města a Ateliéru 4.

Čtvrtek 8. října – 17.00 – Přednáška Jiřího Křížka z Národního památkového ústavu věnovanou Ještědu.

Pátek 9. října – 10.00 – Dětem budou číst senátorka Soňa Paukrtová a místostarosta Petr Vobořil z Pohádek děda Vševěda.

– Během celého týdne si návštěvníci dětského oddělení mohou zatočit kolem štěstí a vyhrát drobnou pozornost, pro návštěvníky oddělení dospělých čtenářů připravily knihovnice knižní loterii, ve které se mohou dočkat malého překvapení. Oddělení studovny nabízí zájemcům malé školení o knihovních portálech, on-line katalozích a digitálních knihovnách na internetu.

– K Týdnu knihoven vyhlásí 9. ročník literární soutěže na motto Vajanského Život je praxe, ne teorie … .

- V přízemí multimediálního oddělení otevřeli výstavku s úryvky ze samizdatové a exilové literatury jako malé připomenutí období, kdy některá díla a literární práce neměly možnost dostat se do rukou českých čtenářů oficiální cestou.

- Pro školy připravili výtvarné dílny, pasování na čtenáře i minuty nad knihou.

– V Týdnu knihoven proběhnou i pravidelná setkání s Věrou Štrynclovou a Václavem Vostřákem.

22. října – 16.30 – Autorské čtení Michala Viewegha.