OM healing je prastará skupinová duchovní léčebná technika, která používá kosmickou vibraci ÓM k léčení lidstva a matky Země. Pochází z dávných dob, kdy lidstvo bylo ještě silněji spojeno s vyšší moudrostí a žilo v harmonii s celým vesmírem. Rišiové - staří mudrci, kterým byly zjeveny Védy, používali tuto prapůvodní mocnou vibraci ÓM k léčení svých bližních a jakékoli nerovnováhy v přírodě.

OM healing pomáhá léčit lidi i životní prostřední na všech úrovních: fyzické, emocionální, mentální i duchovní.

Po tisíce let nebyla tato posvátná léčebná metoda lidstvu přístupná. Teď, když vstupujeme do nové éry, ve které v sobě čím dál více lidí objevuje zapomenutý potenciál, byl OM healing opět přinesen zpět Mahavatarem Babajim skrze Swamiho Vishwanandu, aby podpořil tento proces proměny.

OM healing je součástí silné transformační techniky zvané Atma Kriya Jóga (jóga pro duši), kterou dal Mahavatár Babaji k dispozici lidstvu v podobě, jež odpovídá současné úrovni vývoje. Zatímco Atma Kriya se cvičí individuálně, OM healing se praktikuje ve skupinách a přináší transformaci a léčení pro celé lidstvo a celou Zemi.