Soubor bicích nástrojů ARIES byl založen v září roku 1998 na ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci a jeho členy jsou žáci třídy bicích nástrojů ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci a v současnosti již i studentky tříd bicích nástrojů konzervatoří v Brně. ARIES představuje zcela výjimečnou záležitost v republikovém měřítku, na základním stupni uměleckého školství je jedním z mála souborů tohoto druhu. Tato skutečnost je dána jednak náročným vybavením, který nedisponuje žádná další ZUŠ v republice (marimba, xylofon, vibrafon, zvonkohra, bicí souprava, percussion, tympány), zejména však osobou vedoucího souboru, vynikajícího hudebního pedagoga a hudebníka Mgr. Sergiye Grygorenka.