Hudbou k tanci i poslechu doprovázela večer skupina Continental Band Josefa Pluhaře. Lidé oblečení ve společenských šatech předváděli různé taneční kreace a mnozí křepčili až do časných ranních hodin.