Výstava u příležitosti ukončení oslav 40. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Autoři: Jiří Bartoš, Wolfgang Ginzel, Bohumil Jakoubě, Miloslav Kalík, Miloš Kirchner, Zdeněk Lín, František Mrva, Jan Pikous ml., Jan Veselý, Siegfried Weiss.
Součástí programu vernisáže ve čtvrtek 22. 1. od 17 hodin bude malý koncert pražského písničkáře Petra Linharta.