Každé tři roky mají žáci výtvarných oborů Základních uměleckých škol příležitost porovnat svou uměleckou tvorbu nejprve na regionální, a poté i na celostátní úrovni. Krajské kolo letošní přehlídky právě probíhá v kostele svaté Anny v Jablonci nad Nisou v rámci výstavy Oči dokořán. Výtvarné práce zde budou k vidění do 14. června.

Odborná porota měla nelehký úkol. Na přehlídce Oči dokořán se sešly práce z celého Libereckého kraje, do soutěže se zapojili mladí umělci ze 13 základních uměleckých škol. Mladí výtvarníci použili nejrůznější techniky, netradiční metody práce s papírem, látkou, objekty z drátů i přírodních materiálů a také projektové soubory, které zapojují i performance.

„Přehlídka je nejen konfrontací v kontextu práce ostatních škol, ale především inspirace a pro žáky také příležitost ukázat svá díla širší veřejnosti v jedinečném interiéru kostela svaté Anny," říká členka poroty Ingrid Kostřicová, vedoucí výtvarného oboru jablonecké ZUŠ.

Porota ocenila díla v kategoriích jednotlivé plošné a prostorové práce, výtvarné řady a projekty, výtvarné akce. Udělila hned několik zlatých a stříbrných pásem, která postupují do národního kola. Potom bronzová pásma, celou řadu ocenění za účast a také pět zvláštních cen pro pedagogy, z nichž dvě putují do pořádající ZUŠ Jablonec za kolekci pexes pedagožce Zuzaně Mládkové a za mimořádný pedagogický přínos Ingrid Kostřicové.

Poděkování za práci s novou generací vyjádřil i patron výstavy, náměstek hejtmana Petr Tulpa: „Velmi oceňuji všechny pedagogy, kteří se dětem věnují. A jejich svěřencům pak přeji, aby zde našli inspiraci do další práce."

Ústřední kolo Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR proběhne na přelomu září a října ve Šternberku u Olomouce.