Toto servisní pracoviště poskytuje ucelené informace všem zájemcům i prostřednictvím veřejně přístupné webové databáze informací o českém skle a bižuterii.

Vznik pracoviště i databáze je pilotním projektem Ministerstva kultury. „Pro podporu kreativních průmyslů je důležitá mezioborová spolupráce. Do budoucna se chceme vydat stejnou cestou v podpoře dalších oborů, případně kulturních oblasti,“ říká Monika Štěpánová, poradkyně ministra. Na přípravě databáze pracovali v muzeu více než rok.

„Podařilo se nám do ní soustředit informace o soustavě odborných středních a vysokých škol, stálých muzejních a galerijních expozicích, zaniklých historických sklárnách, ale i o aktuální nabídce exkurzí do sklářských provozů a dalších turistických cílech,“ uvedla k databázi ředitelka muzea Milada Valečková.

Nová webová databáze nabízí i profily sklářských výtvarníků a obsahuje informace o třech stech sklářských a bižuterních firmách i rozsáhlou databanku fotografií. Hlavní kurátor muzea Petr Nový uvedl, že databázi budou průběžně doplňovat a aktualizovat i o výstavy.