Program: J. S. Bach: Suita č.1 pro sólové violoncello – Sarabanda Preludium, Ant. Vivaldi: Sonata pro dvě violoncella RV842b. D. Popper: Andante religioso op.16, W. A. Mozart: Ave Verum, D. Gabrielli: Ricercar č.7, J. S. Bach: Air. Joseph Bodin de Boismortier: Sonáta C Dur, E. Bloch: Jewish song, P. Helebrandt: Variace.

Kamil Žvak se narodil v roce 1981 ve Vsetíně. Hře na violoncello se začal věnovat v šesti letech pod vedením Mgr. Zdeňky Pimkové. Dále pak pokračoval u stejné profesorky i na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Svá studia hudby pak zakončil na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Prof. Miroslava Petráše. Své vzdělání si rozšiřoval na kurzech staré hudby ve Valticích – Prof. Irmtraud Hubatschek, stejně jako na Internationale Sommerakademie Semmering u Prof. Tobiase Kühne a Prof. Tomasze Strahleho stejně tak na Master Class u Annera Bylsmy, Petera Wispelweye či Lubomira Georgieva. Zúčastnil se řady mezinárodních soutěží např. Heranovy violoncellové soutěže či Konkurzie Kamzimierza Wilkomirskogo v Poznani. V současnosti hraje na nástroj Tomáše Haškovce „Il Canone“ z roku 2003. Je vyhledávaným komorním hráčem a vystupuje v celé řadě evropských zemí i jako sólista.

Martin Havelík se začal učit hře na violoncello v 8 letech na LŠU Majakovského v Praze u Kateřiny Hroníkové, Konzervatoř v Praze absolvoval s vyznamenáním jako posluchač ve třídě profesora V.Moučky, bakalářský i magisterský diplom získal s vyznamenáním jako absolvent u doc.Mgr.J.Hoška na pražské HAMU. Během studia se zúčastnil několika interpretačních soutěží: v roce 2000 získal čestné uznání 1.stupně na violoncellové soutěži Bohu¬slava Martinů v Praze, čestné uznání na soutěži Beethovenův Hradec v oboru kla¬vírní trio, v témže oboru pak Martinů-Preis na soutěži v rámci akademie Prag-Wien-Budapest v rakouském Semmeringu a KAMMERMUSIKPREIS Jeunessss Musicales Deutschland v německém Weikersheimu. V roce 2001 získal 3. cenu na soutěži v Semmeringu za interpretaci děl B.Martinů, v roce 2002 reprezentoval AMU ve finále ROTARY Wettbewerb v německém Norimberku. Vzdělání si doplnil u profesorů Tobiase Kühneho, Csaby Onczaye, Josefa Chuchro, Mariána Lapšanského, Arne Torgera a členů Artemis Quartet a Miró Quartet. Na podzim 2002 absolvoval postgraduální stáž na prestižní ROYAL COLLEGE 0F MUSIC v Londýně u prof.Lowri Blake. Jako sólista spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií, natáčel pro ÖRF(rozhlas a televize), SWR a Český rozhlas. Jeho nejzajímavější zkušeností komorního hráče bylo turné po Sýrii a Jordánsku.
.