Lukáš Pavel Pavlík (36) a Hanka Brádlová (22) jsou partnerská dvojice fotografů, původem z Liberce, která přijala nabídku k uspořádání společné výstavy v jabloneckém klubu Rosarium.

Lukáš Pavel Pavlík se fotografii věnuje více než deset let a toto je jeho šestá výstava. Již od začátku se zabývá především uměleckým aktem a portrétem. Nahota modelky je pro něho vyjadřovacím prostředkem k uměleckému zpracování prožitých otázek a odpovědí. Pro Pavlíkův akt je typická práce s linií, světlem a odrazy. Úcta k řemeslu je patrná mimo jiné z tradičního uchopení kompozice. Jeho práce byla dosud prezentována na pěti výstavách v České republice a v současné době připravuje výstavu v zahraničí.

Hanka Brádlová je začínjící fotografkou a společná výstava s Lukášem P. Pavlíkem je její první. Po delším hledání si jako okruh svého zájmu zvolila abstraktní fotografii. Vyjadřovacím prostředkem v její práci je pro ni samozřejmě barva, ale neméně i kompozice a dynamika vnitřního prostoru fotografie. V její tvorbě se odráží nejen aktuální pocity a prožitky, ale také dlouhodobé postoje a názory. Samo spojení těchto dvou kontrapunktů fotografie ve společné výstavě, je nástinem myšlenky, že umění, v byť až fundamentální odlišnosti, zůstává společným jazykem k dorozumívání se světem.

Slovem provázel otec Ivan Peschka a hrou na trubku zpříjemnil večer Zdeněk Lorenz.