Setkání s Václavem Vostřákem nad historií městské zábavy.