Jaroslav Junek - Horní Polubný, J. V. Scheybal - od Jizerky do Rejdic, Jan Novopacký – akvarely z Příchovic, J. Veselý- fotografie Bukoviny 2010, J. Baldy - foto fotografie. Stálá výstavka obce obsahuje celkem sedmdesát šest reprodukcí. Výstavka není časově omezena, je nanejvýš doplňována.