Zdeněk Vojtíšek přednáší o víře a jejích alternativních formách. Zdeněk Vojtíšek, vysokoškolský učitel, přední český odborník, mluvčí Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, šéfredaktor časopisu Dingir může navázat na probíhající pálení čarodějnic.