Soutěž je unikátní v tom, že jako na jediné v České republice se hodnotí pouze fotografie nafocené v den soutěže ve volné vodě místního lomu! To v praxi znamená, že všichni „podvodní“ fotografové mají stejné podmínky. Soutěž je zároveň i setkáním předních českých „podvodních“ fotografů, kteří již získali mnohá ocenění na domácích i zahraničních soutěžích.

Hlavní cenou je již tradičně skleněný Jesenský rak. Každý soutěžící může pod vodou naexponovat libovolné množství snímků, které může před odevzdáním porotě libovolným způsobem upravit. Soutěžící předá porotě 3 vybrané snímky na kartě tak, aby porota mohla soutěžní snímky posoudit.

Porota bude hodnotit pouze záběry z přirozeného podvodního prostředí s důrazem na původní přírodu, její zvláštnosti a souvislosti. Minimálně dvě třetiny plochy výsledného záběru musí být pod vodou, na snímku by neměl být dominantní jiný než přírodní prvek, popř. tvor, může jím být ale i člověk ve spojitosti s podvodní scenérií.

V průběhu fotosoutěže si zájemci mohou prohlédnout prezentaci účastníků či ostatních potápěčů na výstavce prací či zhlédnout ukázky z cest do zajímavých potápěčských lokalit na videu.