Koncert pěveckého sboru Antonín Dvořák z Turnova; sbor v letošním roce slaví 150 let od svého založení. Sbor přednese klasické sbory, duchovní písně, spirituály a úpravy lidových písní. Dobrovolné vstupné bude opět celé věnováno na pokračující opravy interiéru kostela.