„Jde už o druhé připomenutí města Turnova v exkluzivním prostředí bývalých císařských lázní, dnešní liberecké Oblastní galerie. Díky této výstavě se zaslouženého zájmu nyní dočká i historická opona městského divadla. Podoba Turnova druhé poloviny 19. století odstartuje poutavý příběh, který doprovodí jedinečné realizace umělců 20. i 21. století,“ sdělila turnovská místostarostka Jana Svobodová.

Výstava otevírá depozitáře galerie napříč výtvarnými obory. Mezi vystavenými výtvarnými médii jsou zastoupena jak ta klasická v podobě malby, kresby a sochy, tak i intermediální formy, jakými jsou objekt, instalace a nová média. Sbírku doplňují atraktivní zápůjčky a výstava díky tomu prezentuje nejen české, ale i zahraniční autory a autorky. „Nositelem děje je figura, která výstavou provází jak v reálné, tak v abstraktní podobě, a pohyb diváka ve výstavě dovršuje samotný děj kurátorské koncepce,“ řekla projektová manažerka galerie Dagmar Fialová.

Důraz na figuru v rámci výstavní koncepce je chápán ve smyslu symboliky jedince ve společnosti, který je akcentován jako herec či herečka, jehož jevištěm je samotný svět. „Mnohdy právě ironie, která je umění tak vlastní, umožňuje lehkost bytí a pomáhá nám překonat jednotlivé osobní i celospolečenské životní výzvy,“ popsala koncepci výstavy její kurátorka a autorka Lenka Sýkorová.

Na výstavě mají svá díla například Věra Janoušková, Petr Nikl, Jana Bernartová, Petr Dub, Richard Loskot, Lubomír Typlt či Anna Hulačová. Umělci se inspirovali mystikou, každodenností a aktuálními trendy v současném umění. „Výstava je zúročením akviziční činnosti liberecké galerie v posledních několika desetiletích a také dalším pokračováním spolupráce našich dvou muzeí,“ dodala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a radní pro kulturu Květa Vinklátová.