Max Švabinský je význačnou osobností českého výtvarného umění 20. století. Vytvořil obsáhlé dílo, které zahrnuje tvorbu kreslířskou, malířskou a grafickou, monumentální nástěnné malby, mozaiky a vitráže i návrhy československých bankovek nebo poštovních známek.

Důležitou součástí díla je umělecká grafika. V Jablonci je vystaven reprezentativní výběr Švabinského grafiky. Nechybí známá díla jako Bílá kamélie nebo Rajská sonáta. K vidění jsou Švabinského mistrovské portréty i ženské akty. Samostatnou skupinu tvoří přírodní motivy – krajiny, květiny a motýli.

Zařazeny jsou i náboženské náměty. Historik umění Josef V. Scheybal se podrobně věnoval Švabinského grafickému listu Jan Křtitel, jehož vznik souvisí s autorovým pobytem v Českém ráji. Tomu je věnována zvláštní pozornost. Vystavena jsou  díla ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Galerie Ztichlá klika a soukromých osob. Výstavu doplňují fotografie ze života Švabinského zapůjčené z jeho pozůstalosti i dokumenty z Muzea Českého ráje v Turnově. 

Výstava je přístupná do 20. srpna.