Prezence závodníků v pravé poledne, hodnocení strojů proběhne o hodinu později a plavská hymna před startem závodů zazní ve 14.00 hodin.

Kritéria soutěže jsou stejná jako v předcházejících ročnících: věk závodníků minimálně 15 let, říditelné stroje se středovým lanem a start na vlastní nebezpečí.

Mnozí závodníci svoji účast do poslední chvíle tají, přesto se již někteří zaregistrovali - Piráti z Karibiku a Flotila z Božkova, Ozák, Včelí úl, WC, Čertovský autobus, Chaloupka na kuří noze a Slepičárna. Návštěvníci, kterých se v kotli schází několik tisíc se tedy mají na co těšit.

Závodní stroje startují ve dvou kolech, většinou je však osádky před druhým startem musejí provizorně opravit, aby vůbec byly schopny na trať vyjet. Porota hodnotí nejen délku doletu, ale také estetický vzhled „plavidla“, nápaditost a akčnost posádky.

Lety na saních v Plavech se konaly naposledy v roce 2006. Pořadatele totiž dost často trápí počasí. Zatímco přede dvěma lety sníh v celém regionu chyběl, loni ho těsně před akcí napadalo příliš. Byl ale prachový, ze kterého se vysoké a bezpečné mantinely postavit nedaří.