Začátek cyklu (10 lekcí) oblíbených seminářů. Africké bubny nejen pro začátečníky, bubnování, rytmická cvičení.
Nutno se přihlásit nejpozději na této lekci!