Po slavnostním zahájení v půl deváté se utkají se čtyřčlenná družstva hasičů a o vítězi rozhodnou schopnosti a dovednosti ze tří oblastí taktiky, techniky provedení zásahu a předlékařské pomoci. Svou roli sehraje i dosažený čas.