Amnestovaní se stále rozcházejí z věznic a pomalu se rozmisťují po celé republice. Jablonecko není výjimkou.Městská policie Jablonec n. N. ve spolupráci s Policií ČR monitoruje situaci ve městě v souvislosti s vyhlášenou amnestií.

„Posílili jsme hlídky v centru a také na autobusovém a vlakovém nádraží, kde se dá předpokládat vyšší koncentrace propuštěných vězňů. Žádné přestupky proti veřejnému pořádku jsme v důsledku amnestie zatím nezaznamenali," popsal ředitel městských strážníků Luboš Raisner.

Několik desítek propuštěných vězňů navštívilo od středy minulého týdne i oddělení sociální péče na jabloneckém magistrátu.

„Sociální kurátorka individuálně zhodnotí situaci každého klienta. Zajímá ji, zda se dotyčný má kam vrátit, kde bydlet nebo jaká je jeho finanční situace, a podle toho s klientem dál pracuje," vysvětluje vedoucí oddělení sociální péče Lucie Strádalová a dodává, že v případě potřeby vystaví kurátorka klientovi doporučení na vyplacení mimořádné dávky okamžité pomoci, kterou pak vyplácí úřad práce.

Jablonecká kurátorka pro dospělé tak pomáhá řešit novou životní situaci nejen amnestovaným s trvalým pobytem v Jablonci, ale i těm ostatním, které propustili z rýnovické věznice.

Alternativní trest

Mezitím počítají ztráty i neziskové organizace, které zaměstnávali lidi odsouzené k takzvaným obecně prospěšným pracím. Ty na Jablonecku organizuje a kontroluje středisko Probační a mediační služby.

„Na Jablonecku vykonávalo trest obecně prospěšných prací osmdesát lidí, kterým by soudy měly díky amnestii zrušit tresty," přiblížila Hana Halfarová, vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR v Jablonci.

Největšími poskytovateli pro obecně prospěšné práce jsou na Jablonecku Nemocnice Jablonec, TJ Jezdecký oddíl Nisa, Útulek Dášenka, Starokatolická fara nebo městské a obecní úřady.

„Pracovali pro nás čtyři odsouzení lidé. Po amnestii prostě nepřišli," poznamenala Věra Mužíčková, starostka obce Plavy.

Maximální počet lidí, kterým mohla Nemocnice Jablonec denně přidělit práci, byl pět. Denně chodili průměrně dva až tři. „Amnestie se vztahovala na všechny, kteří měli v nemocnici pracovat . Se situací se vypořádáme," doplnila Petra Hybnerová, mluvčí nemocnice.

I Technické služby města Jablonec n. N. využívali služeb odsouzených. Už dávno ale na jejich využívání rezignovali. „Měli jsme kdysi tři lidi, ale ti stejně nechodili, bylo jim jedno, jestli je potrestají jinak. Aby se na nich dal sestavit nějaký pracovní plán? Nesmysl. Bylo jim všechno jedno.Takový přišel na půl dne a pak už se neukázal," popsal jednatel technických služeb Milan Nožička.

Negativní reakce na amnestii neustávají. „Žádný dosud amnestovaný vězeň nemá bydliště v Železném Brodě. Přesto i mě ta amnestie ohromně naštvala. Nemám ale co sundat ze stěny, fotografii Václava Klause jsem sundal už před půl rokem," přidal se ke kritice třeba starosta Železného Brodu André Jakubička.

Amnestie od začátku roku

Díky amnestii se v Libereckém kraji dostalo na svobodu 557 vězňů.

Historicky je amnestie výsadní právo panovníka, který ji uděloval obvykle při nástupu na trůn. Až do středověku se často týkala odpuštění dluhů, to jest oddlužení zemědělců. V některých zemích se uděluje pravidelně. V Německu před Vánoci nebo ve Francii při volbě prezidenta. V některých zemích se amnestie udílí zákonem.

Proti amnestii, kterou vyhlásil prezident České republiky Václav Klaus v novoročním projevu, již veřejně vystoupily desítky veřejně známých osobností od politiků po umělce. Spontánně vzniklo hned několik petic, například na webových stránkách jednej.cz.

Tu podepsalo do včerejšího odpoledne sto deset tisíc lidí. Stránka byla jistou dobu nedostupná z důvodu počítačových útoků.