Sobotní ráno na Mikuláše nebylo příjemné pro rybáře, kteří se starají o sádky v Haratině. Když přijeli na pravidelnou kontrolu a krmení svých šupinatých svěřenců, zjistili, že voda, která přitéká z potoka Žernovníka, je úplně kalná a mléčná, šedivá břečka, připomínající plíseň.

Na první pohled je vidět velký rozdíl na nádrže napouštěné vodou z potoka Štebrovského, zde je voda krásně čirá a průzračná, všechny ryby v ní jsou vidět, zato v nádržích, které napájí potok Žernovník, stěží zahlédnete rybu.

„Už je to neúnosné, dlouhou dobu byl klid a nyní poslední dobou se zřejmě někdo zbláznil a potokem teče takový čubr, vypadá to, že někdo obnovil výrobu a pouští to do potoka," říká Petr Šefr. Zdejší rybářská organizace se snaží udržet stav ryb, dodávají je skoro do celé republiky. „A někdo nám to tady tak kazí, když to bude pokračovat, za chvíli tu nebude nic," smutní rybář.

Vše teče ze Žernovníka, na Štebrovském potoce není žádný průmysl, také z tohoto potoka jde krásná čistá voda. „Když jsem tu kdysi začínal, tak ta voda se dala i pít," poznamenal Šefr.

Myslíte si, že ta kalná voda je z domácností?

Ne, ne to není z domácností, z domácností odpady tolik škody nenadělají, to musí být z nějaké výroby. Ráno, když jsme přišli a viděli jsme tu kalnou vodu, objeli jsme všechny výrobny až na Huť, ale odtamtud to neteče, my si nemůžeme dovolit platit někoho, kdo tu celý den a noc bude, aby hlídal vodu, musíme rychle jednat a vodu co nejdříve vyčistit.

Jak tato voda rybám škodí?

Rybám to zanáší žábry, žaberní tyčinky, tím vlastně rybička dýchá a to je pro ně hodně nebezpečné, ryby přestávají přijímat potravu, musí se proto rychle jednat a vodu co nejdříve vyčistit, aby to mohli přežít.

V dnešní době je příroda na hraně, lidi jí škodí a proč jí ještě tak ubližovat, stačí, že je letos málo vody a ještě má někdo tu drzost a vylije do ní tuhle špínu.

Rybařině se obětují

Na sádkách v Haratině u Železného Brodu se spoustu let starají o to, aby ryby z našich vod nevymizeli. Obětují tomu všechen svůj volný čas. Pod vedením Petra Šefra se v regionu daří vychovat nejen další generace rybářů, ale také ryb a to speciálně lipana podhorního, který je zdejší původní rybou.

Autor: Jana Matěásková