Dne 30. října bylo zahájeno přebírání dokončené části stavby Terminálu Železný Brod, a to objektu B, tedy zastávky Sokolovna. „Tato část byla fyzicky dokončena a probíhá kontrola provedení prací, výsadby zeleně, zkoušky dodaných zařízení a další práce související se zprovozněním," přiblížil Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice.

Po předání všech dokladů ze strany dodavatele, tedy společnosti Syner s.r.o., bude zahájeno řízení o zkušebním provozu objektu.

„Práce na druhé části stavby, a to objektu A u železniční stanice nadále probíhají. Prodloužení stavby asi o jeden týden bylo aktuálně vyvoláno nucenou opravou dešťové kanalizace, která nebyla zanesena v podkladech pro zpracování projektové dokumentace. Zahájení přebírání této části stavby se předpokládá ve třetím listopadovém týdnu," doplnil Daniel Mach.

Provoz na obou částech stavby bude zahájen s platností nových jízdních řádů, tedy od 14. prosince.

Stavba se smluvním rozpočtem ve výši cca 48 mil. Kč je do výše 85 procent nákladů hrazena z fondů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTSII Severovýchod.

Příští rok čeká Brod další velká stavební akce: rekonstrukce mostu přes Jizeru. Tentokrát v dikci Libereckého kraje, respektive Krajské správy silnic. I kraj získal na opravu dotace z EU.