Dvanáct skladeb, v nichž se podle očekávání představí víc jak dvacet tisíc cvičenců od předškoláků až po seniory. To je XV. všesokolský slet, který se uskuteční 5. a 6. července. Po čtvrté od listopadu 89. Letos o to slavnostnější, že proběhne v rámci 150. výročí založení této sportovní organizace určené pro nejširší veřejnost.Generálkami na velkou přehlídku sportovního nadšení budou krajské slety. Oblastní se uskuteční právě o tomto víkendu v Turnově.

„Zveme všechny příznivce Sokola a společného cvičení v neděli 10. června na turnovský městský stadion," říká starosta turnovského Sokola Milan Hejduk.

Právě turnovská organizace patří mezi nejstarší v rámci Ještědské župy. Založena byla jen několik týdnu po oficiálním vzniku sokolské jednoty v Praze v roce 1862. Teprve po tom vznikly další organizace v Liberci či Jablonci nad Nisou.

V Turnově se představí zhruba 500 cvičenců v 11 skladbách. „Na sletu vystoupí cvičenci všech tří žup Libereckého kraje tedy župy Ještědské, Jizerské a Krkonošské a naši hosté ze žup Podkrkonošské, župy Podlipného, Fügnerovy a Jičínské," přiblížila Jarina Žitná z pořádající Ještědské župy.

Obohacením krajského sletu bude i vystoupení mažoretek ze župy Krkonošské a podiové skladby aerobiku ze župy Jizerské.

Po slavnostním zahájení vystoupí nejprve senioři, poté bude následovat několik skladeb pro děti, například Návštěvníci, Člověče, nezlob se nebo Ať žijí duchové, které nacvičili předškoláci a mladší žáci.

Za obzvlášť zdařilé označila Jarina Žitná skladby Česká suita pro ženy a seniorky a Chlapáci III. V obou zazní prvky klasické hudby. V té pro muže se navíc objeví už tradičně motiv skladby z roku 1938, kterou tehdy Sokolové vyjádřili připravenost k obraně své vlasti.

Pokud nestihnete malou ochutnávku na krajském sletu v Turnově, je pro vás připraven zájezd z Liberce na hlavní akci 6. července v Praze. Informace získáte v sídle TJ Sokol Liberec I. bývalém PVT ve Voroněžské ulici.

Program

Kdy: 10. ČERVNA 2012

Kde: TURNOV

V kolik: 13.40 -16.30

„Jen pro ten dnešní den" - skladba pro starší cvičence

„Muzikantova písnička" - skladba pro rodiče s dětmi

„Návštěvníci" - skladba pro mladší žactvo

„Nebe nad hlavou" - skladba se švihadly pro dorostenky a mladší ženy

„Jonatán" - skladba pro mladší žákyně

„Dávej, ber" - skladba pro starší žáky a žákyně

„Člověče, nezlob se" - skladba pro předškolní děti

„Kontrasty" - skladba pro gymnaestrádu v Lausanne 2011

„Aerobic" - podiová skladba pro dorostenky a ženy

„Ať žijí duchové" - skladba pro rodiče s dětmi a mladší žactvo

„Česká suita" - skladba pro ženy

„Chlapáci III" - skladba pro muže

Počátky sokolského hnutí

První „Jednota pražská", později Sokol Pražský vznikla 16. 2. 1862, členů bylo tehdy pouze 75. Dnes má Česká obec sokolská kolem 177 tisíc členů.

Přes polovinu členské základny tvoří děti a mladí do 26 let. Zásadní složku sokolských jednot tvoří senioři. Podle informací České obce sokolské jich je zhruba 22 procent.

Sokol je územně členěn mezi takzvané župy. Na území Libereckého kraje působí tři: Ještědská (Liberec a okolí, Českolipsko, Turnovsko), Krkonošská (Jilemnice a Podkrkonoší) a Jizerská (Jablonecko). V Jablonci nad Nisou byl Sokol založen v roce 1894, o čtyři roky později byla postavena sokolovna, která patří k největším u nás. Z Liberecka míří do Turnova členové 22 jednot. Z Jizerské župy tu kromě jabloneckých sokolů vystoupí také členové jednot z Alšovic, Huntířova, Skuhrova či Frýdštejna.

Historie turnovského Sokola

První tělocvičnou Sokolů v Turnově byla zahrada hostince Václava Šuberta, postupně se cvičilo i v hostincích U Koubusů, U města Petrohradu v Hluboké ulici nebo u České Koruny na náměstí. To však nestačilo překotnému rozvoji a oblibě, a tak v roce 1884 byl dán první podnět na uspořádání finanční sbírky pro stavbu sokolovny. Slavnostní otevření jedné z prvních deseti sokoloven v zemi se v Turnově uskutečnilo 28. května 1898. O deset let později přibyly sochy na průčelí budovy a v roce 1932 pomník zakladatele Sokola M. Tyrše.

Po otevření Sokolovny ve Skálově ulici přišla zlatá éra. Konaly se tu sjezdy, byla zde krajinská výstava v roce 1925, plesy, srazy spolků, šibřinky, vystoupení sboru Antonín Dvořák s významnými interprety, sídlo župy ad. A samozřejmě se zde každý den cvičilo… Bohužel v roce 1941 došlo k rozpuštění Sokola a po několika optimistických poválečných letech byla organizace v roce 1952 definitivně nucena ukončit činnost. Ta byla obnovena až v roce 1990.