Záhon očistíme v závislosti na počasí, sledujeme probouzení rostlin a když se začnou nad povrchem půdy objevovat první nové výhonky, ochranu opatrně odstraníme. Podobně postupujeme i u trvalých okrasných trav. Stará stébla, která v zimě rostlinu chránila, odstraníme těsně u země dřív, než mezi nimi vyrostou nová. Pokud se opozdíme, musíme řezat výš, abychom mladé výhonky nepoškodili.

Jak na mrkev

Při výsevu mrkve dbáme především na volbu pozemku, odrůdy a hustotu výsevu. Rozhodně nesejeme příliš hustě, nesklidili bychom kvalitní kořeny, ale niťovité, pokroucené a poškozené škůdci. Meziřádková vzdálenost by měla být 25 až 30 cm, abychom mohli mrkev pohodlně okopávat. Semena mrkve jsou poměrně malá, 1 g obsahuje 800 až 900 semen. Na každý čtvereční metr by mělo přijít jen asi 0,5 g osiva. Při setí se vyplatí promíchat osivo mrkve s dvojnásobným množstvím suchého jemného písku, tak se dá dodržet správný výsev. Hloubka výsevu má být asi 0,5 cm a řádky je třeba po zahrnutí přimáčknout.

Pokud zjistíme, že je výsev po vzejití příliš hustý, vyjednotíme rostlinky na vzdálenost minimálně 5 cm od sebe. Pro lepší klíčivost semen je vhodné přikrýt záhon po výsevu igelitovou plachtou. U jarního výsevu je vhodné plachtu ponechat přibližně dva týdny. Totéž opatření platí u všech výsevů s obtížnějším klíčením. Vyséváme-li v období, kdy je vyšší teplota, ponecháme plachtu pouze asi čtyři dny. Vždy dbáme, aby vyseté záhony netrpěly suchem.

Trávník bez mechu

Kdo chce mít na zahradě kvalitní trávník, záhy pozná, že péče o něj je stejně náročná, ne-li náročnější, než pěstovat zeleninu či květiny. Velice častým problémem bývá tvorba mechu, což podporuje celá řada faktorů. Nejčastěji je to nedostatečná výživa, zastíněné nebo vlhké stanoviště, kyselá půda a nesprávné sečení. Ano, je to tak. Příliš nízké strniště nebo dokonce „skalpování" drnu sekačkou má za následek zvýšenou tvorbu mechu.

Teplé a vlhké zimy vytváří pro vznik mechu přímo ideální podmínky. Bude proto nutné pustit se do boje s mechem s plným nasazením. Než ale přistoupíme k hnojení, provzdušňování a sečení, vyplatí se nejprve zbavit trávník mechu mechanicky.

Na malém pozemku vystačíme s železnými hráběmi, ale na pozemku o rozloze několika arů je ruční vyhrabování nadlidský výkon. Na takové ploše se vyplatí použít vyčesávač, který se dodává jako příslušenství rotačního kypřiče půdy. Ocelové pruty snadno a rychle vyčešou veškerý mech.

V březnu se také roubují peckoviny

Dokončujeme základní řez jabloní a hrušní. Větší rány ošetříme proti chorobám buď stromovým balzámem, latexem, štěpařským voskem nebo Kambilanem. Vyvážeme a ohýbáme větve u ovocných stěn a štíhlých vřeten. Na jednoleté výhony lze využít různá těžítka nebo drátěná ohýbadla. Do konce března roubujeme a přeroubováváme všechny peckoviny, v některých případech i jádroviny. Podmínkou pro úspěšné roubování jsou nenarašené rouby. Volíme obyčejnou nebo anglickou kopulaci, sedélkování, popřípadě kozí nožku.

Hnojení a vápnění kyselé půdy

Ošetříme stromy s mrazovými trhlinami a deskami nebo kmeny poškozené hlodavci. Vykopeme staré nemocné, mrazem značně poškozené nebo usychající stromy a keře. Na místo po likvidaci dřevin nesázíme stejný nebo příbuzný druh, raději necháme půdu zregenerovat a důkladně prohnojíme kompostem, případně zapravíme zelené hnojení. Vysazujeme některé ovocné dřeviny, s broskvoněmi však nespěcháme, ty by měly být v době výsadby mírně narašené. Úspěšná je i výsadba meruněk i maliníku. Ihned po výsadbě je nutný řez korunky a důkladná zálivka, eventuálně připevnění stromku ke kůlu.

Pokračujeme ve hnojení výsadeb a vápníme půdu, pokud vykazuje kyselou reakci. U velkoplodých borůvek nebo zahradních brusinek může být vápnění škodlivé, stejně jako zálivka vodou s vyšším obsahem vápenatých solí.

Jarní postřik proti škůdcům

Jako jarní postřik proti přezimujícím škůdcům lze použít přípravky Rock Effect a Stop v koncentraci 3 %. Dobře působí proti škůdcům i v letním období přípravky mají nulovou ochranou lhůtu a zvyšují obranyschopnost angreštu a černého rybízu proti hnědému padlí (americkému padlí).

Pomocný přípravek na ochranu rostlin Neudo-Vital potlačuje rez hrušňovou, kadeřavost broskvoní, moniliovou hnilobu a celkově zvyšuje odolnost ovocných stromů. Proti rzí hrušňové lze dále doporučit přípravky Dithane a Delan před květem jedenkrát a po odkvětu dvakrát asi ve čtrnáctidenních intervalech. V období srpna a září je možno provést i ochranu jalovců, které přenášejí rez hrušňovou.

Obtížné mšice

Všechny druhy mšic přezimují ve stádiu vajíček nakladených do menších skupin na kůře ovocných dřevin, obyčejně v úžlabí pupenů. Na jaře se z nich vylíhnou larvy, které hned začnou sát šťávu z rašících listů. Dospělé samičky již nekladou vajíčka, ale rodí živé larvy. V jarním období se na ovocných stromech vyvine několik generací mšic.

V poslední generaci se objeví křídlatí jedinci, kteří přelétají na letní hostitelské rostliny. Zde se celé léto rozmnožují a škodí na nich, ale na podzim se vracejí zpět na zimní hostitele. Tady se páří a samičky nakladou vajíčka, která přezimují. Některé druhy mšic ale hostitelské rostliny nemají a koncem jara pouze přelétají na jiné jedince stejného druhu.

Zpracoval Petr Kumšta