Další zdražování. Tentokrát ale ne plošné, platí jen pro obyvatele Železného Brodu.Zdejší radnice navýší od Nového roku poplatek za odpady z rovných pěti set korun na pět set devadesát. Po letošní novele zákona o místních poplatcích mohou obce stanovit místní poplatek vyšší.

Dosud obyvatelé Železného Brodu platili pět set korun, což byla nejvyšší možná sazba. „Ani tak nebyly pokryty skutečné náklady na provoz systému, které představují na jednoho poplatníka zhruba 636 korun. Systém likvidace komunálních odpadů tak byl v posledních letech dotován z rozpočtu města částkou přesahující dva miliony korun," popsal André Jakubička, starosta Železného Brodu.

Železnobrodští zastupitelé schválili zvýšení místního poplatku na 590 korun, což kryje náklady na sběr a svoz komunálního odpadu včetně velkoobjemového komunálního odpadu.

Třiďte a zlevníme

Celkem tyto náklady byly v roce 2011 ve výši více než čtyř milionů korun. Náklady na sběr tříděného odpadu byly v roce 2011 o 315 000 Kč vyšší než příjmy za něj. Aby byli občané motivováni k třídění odpadů, nebyly při stanovení místního poplatku do jeho výše zahrnuty náklady na tříděný odpad.

„Pokud se bude v dalších letech snižovat objem komunálního odpadu, například vytříděním většího množství, sníží se i náklady na provoz systému a následně i poplatek za odpady. Poctivé třídění odpadu se tak vyplatí všem," sdělil Jakubička.

Tanvald: lidé nemají peníze

Oproti Železnému Brodu se naopak v Tanvaldu či Jablonci cena poplatku za odpady nezvedne. Tak jako letos, budou i nadále Tanvaldští platit rovných pět set korun na poplatníka.

„Při rozhodování jsme přihlédli k nepříznivé ekonomické a sociální situaci ve městě, z toho pramenící nezaměstnanosti občanů a k pozitivnímu vývoji sběru velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu a elektrospotřebičů a předpokládanému snížení nákladů na likvidaci těchto odpadů v našem městě. Občané města tento vstřícný krok jistě uvítají," konstatoval Petr Polák, starosta Tanvaldu.

Popeláři zdražili, město ne

V Jablonci n. N. sice fungují platby za odvoz odpadu na jiném principu a jsou tu zřejmě nejvyšší, ani tady město poplatek nezvedne. Naopak, na sběrný dvůr mohou obyvatelé zdarma odvézt více odpadu.

Svozová firma Severočeské komunální služby (SKS) po dvou letech navyšuje ceny za své služby, které zdůvodňují růstem inflace a nárůstem cen za pohonné hmoty. Město se ale proti zdražení pro obyvatele postavilo.

„Ačkoli SKS zdražuje, dohodli jsme se, že navýšení budeme dotovat z městského rozpočtu a cena pro občany zůstane pro rok 2013 stejná jako letos," sdělil náměstek primátora Miloš Vele.

Nejčastějším typem nádoby v Jablonci je popelnice o objemu sto dvacet litrů se svozem jednou týdně, která stojí 2 650 korun ročně. „V ceně za nádobu je zakalkulován nejen svoz a odstranění komunálního odpadu, ale cena za systém odpadového hospodářství ve městě," vysvětluje Jitka Lochovská z odd. správy veřejné zeleně. Jedná se tedy nejen o směsný komunální odpad, ale také například o provoz sběrných dvorů, sběr a odstranění vytříděného odpadu a velkoobjemového odpadu.

Celkové náklady města na výše zmíněný systém odpadového hospodářství jsou vyčísleny částkou 35,4 milionu korun. Příjmy od občanů a ostatní příjmy v rámci odpadového hospodářství činí 29,1 milionu.

Občané, kteří mají uzavřenou smlouvu na nádobu na odpad, mají nově možnost odložit na sběrný dvůr o padesát kilogramů velkoobjemového odpadu více. „Zatímco dosud to bylo sto padesát kilogramů, od roku 2013 mohou lidé odevzdávat až dvě stě kilogramů velkoobjemového odpadu, popřípadě bioodpadu ze zahrad zdarma," doplnila Lochovská. V rámci zkvalitnění služeb byla také prodloužena otevírací doba na sběrném dvoře ve čtvrtek do 17 hodin.