Je to starý zvyk. A na rozdíl od mnoha jiných je dodnes setsakra živý. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.

Ale pozor, mimo lidové zvyky se také jedná o druhý největší Satanský svátek. Na tuto noc připadala největší sabat Satanských kultů. Fíha.

Magická filipojakubská noc 30. dubna 1. května) je nocí, kdy mají nečisté síly největší moc. Věřilo se ale také, že právě v tuto noc mohou odvážlivci najít poklad. Ale aby se takový hledač bohatství dočkal, musel mít u sebe květ z kapradí či svěcenou křídu.

Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na oblíbené sabaty. A na čem že létaly? Klasikou je samozřejmě koště. A to ne ledajaké. Bývala prý vyrobena z jasanového dříví a vrbových a březových proutků. Lidé věřili, že tu noc jim nad hlavami prolétají čarodějnice doslova v houfech a tak vzniklo lidové označení noc čarodějnic.

Pálení čarodějnic

Ale zpět k „pálení čarodějnic". Jak to vzniklo? Dílem zřejmě řáděním církevní inkvizice, jež před staletími upalovala tisíce lidí nařčených z čarodějnictví. Proti řádění čarodějnic pak vznikl kdesi v Německu zvyk zapalovat právě v filipojakubskou noc vatry na vyvýšených místech proto, aby čarodějnice odehnaly. Lidé tak proti uhranutí chránili dobytek a úrodu, o které šlo podle nich tutop noc především.

Zvyk se postupně rozšířil do dalších částí Evropy a je při něm tuze veselo.

Dnešní čarodějnice

Myslíte, že čarodějnice jsou jen mýtus a zůstávají pohádkovými bytostmi? Nevěřte tomu tak bezmezně. Jen se modernizovaly. Vždyť i v naší republice zasekla drápky Federace čarodějnic, jež dokonce vydala svůj kodex či Obecně závaznou vyhlášku 1/2007 O bezpečnosti létání na koštěti.

A zde úvod vyhlášky:

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Čarodějnicí rozumíme inteligentní bytost ženského pohlaví, atraktivního zevnějšku a příjemného chování ovládající let na koštěti.

2. Koštětem rozumíme dopravní prostředek čarodějnice, včetně vysavače. Vysavač musí býti vybaven:

a) spínačem „Tahem zapni, stiskem vypni"

b) trojcestným katalyzátorem.

3. Létání je povoleno pouze čarodějnicím starším 15 let. Výjimky uděluje Federace Čarodějnic ČR (dále jen FČČR).

4. Létat se povoluje pouze v podroušeném stavu s minimálním obsahem mandragory v krvi 0.89417 promile.

5. Převážet více jak jednu osobu je zakázáno.

6. Čarodějnici může být propůjčeno koště pouze a jen na základě zvláštního povolení FČČR.

Čl. 2

Pravidla letu

1. Létat se povoluje maximálně rychlostí 1320 k.o.s-1.

2. Pro let na propůjčeném koštěti dle Čl. 1 odst. 6 této vyhlášky, platí omezení rychlosti na 70 n.k.s-1 (netopýřích křídel za sekundu).

3. Výška letu se stanovuje na 7 k.o. až 2355,5 k.o. (kočičích ocasů), pokud není dále určeno jinak.

4. V tunelu, pod mosty a viadukty létá se středem, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti.

5. Nad vodními plochami a lesy je povoleno létat jen ve výšce 13 k.o., aby nedošlo k rušení vodníků a rusalek, nebo hejkalů.

6. Nad elektrickou trakcí je přikázáno létat ve výšce 7 k.o. od nejvyššího drátu vedení.

7. Za letu se povoluje dštít oheň a síru, vyvolávat krupobití a bouře

8. Za letu se zakazuje:

a) V době od 01:00 do 05:00 se zakazuje vydávat zvuková znamení.

b) Létat nad chladícími věžemi, pivovary, lihovary, mlékárnami a věznicemi.

c) Plivat, odhazovat předměty, souložit a páchat další obdobné nemravnosti.

Celé znění Obecně závazné vyhlášky 1/2007 O bezpečnosti létání na koštěti najdete třeba na internetových stránkáchceske-tradice.czčicelysvet.cz.