Jablonečtí zastupitelé se rozhodli na svém posledním zasedání o udělení Ceny města Pro Meritis in memoriam Václavu Poláčkovi za rozvoj sportu v Jablonci nad Nisou.

Václava Poláčka na udělení ceny nominoval atletický oddíl TJ Liaz, kde dlouhou dobu vychovával sportovní talenty, kteří patřili ke špičce královny sportu.

Zastupitelé také schválili nominaci na udělení čestného občanství panu Zdeňku Nerudovi jako projev úcty významné osobě politického života za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím.

Celkem tři návrhy na nominace posoudila pracovní skupina pro udělování Ceny města Pro Meritis. Třetím nominovaným na udělení ocenění byl Miloš Kirchner za přínos v oblasti umění a fotografie. Jeho nepodpořili.

Čestné občanství i Cena Pro Meritis budou uděleny na tradičním Novoročním koncertu 1. ledna 2015. Loni před začátkem koncertu udělili Cenu města Pro Meritis za rok 2013 architektu Karlovi Pelantovi, Siegfriedu Weissovi a ak. soch. Jiřímu Dostálovi. Úplně první získal Václav Vostřák a v roce dalším byla udělena manželům Janě a Josefovi V. Scheybalovým in memoriam.