V rámci tradičního Swingového večera ocenili po roce železnobrodští místní osobnosti.Cena starosty Železného Brodu byla udělena již po třetí. Letos ji získal Václav Havlas. Cenu obdržel za osobní zásluhy v protinacistickém odboji jako jeden z posledních pamětníků, aktivně zapojených do boje proti fašismu, a dále za udržování tradice pietních aktů k osvobození a založení republiky. „Skromný člověk, který za svého mládí prokázal velikou odvahu a se svou maminkou, paní Josefou Havlasovou se postavil proti fašismu," popsal starosta města André Jakubička.

Druhou oceněnou byla paní Jana Boučková, mimo jiné bývalá mistryně světa v aerobiku. Je trenérkou dětského aerobiku, organizátorkou dětských závodů v aerobiku, táborů, pobytů pro ženy doma i v zahraničí. Je velice schopnou a aktivní starostkou místní TJ Sokol ŽBS. „Cenu obdržela za reprezentaci města v oblasti sportu a za rozvoj sokola," přiblížila Iva Chaloupková, vedoucí Informačního a kulturního střediska.

Než došlo k samotnému udělení cen, byla na pódium pozvána Eva Vozková. V souvislosti s ukončením činnosti kronikářky v tomto roce obdržela jako poděkování finanční dar. Cenu starosty obdržela už v roce 2011.

Autorem provedení ceny, Křišťálového šípu, je Alexandr Chládek. Šíp míří vzhůru jako symbol vzestupu, nápadu a myšlenky. Cena je vyrobena z tradičních místních materiálů železa, skla a břidlice.

Udělení ceny starosty města vznikla jako myšlenka ocenit a poděkovat lidem, kteří se zasloužili o rozvoj a propagaci města.