Malá obec nedaleko Českého Dubu je útočištěm každoročního setkání libereckých dětí ze Severáčku, světoznámého pěveckého sboru. Jejich koncerty v kostele sv. Jakuba Staršího mají nejen věhlas regionální.

Kdysi tudy procházely tisíce poutníků ze Santiago de Compostela, kde je svatý Jakub pochován, až do Prahy. Je možné, že poutní cesta měla původně jiný smysl, především obchodní. Dnes, po mnoha staletích, jsou Letařovice významným poutním místem nejen Jákobovy cesty, ale také místem na poutní cestě Via Sacra, po níž procházejí poutníci památnými místy Euroregionu Nisa.

Vzácný skvost malého kostela

Po léta zde skrývá svůj poklad malý kostel, stojící na svahu údolí Mohelky. Kazetový strop s devadesáti osmi poli, na kterých je na šedesáti obrazech z roku 1722 představena legenda o sv. Jakubovi Starším. Motivy mají časovou souřadnost, proto je můžete číst jako celý příběh, který začíná pravým obrazem u oltáře, na kterém Zebedeus učí svého syna Jakuba číst, a končí obrazem se dvěmi zázračnými slepicemi pod emporou. I sled obrazů se vymyká obvyklému vzoru, protože obrazy musí být čteny zprava doleva.

Ani kniha, ani fotografie vám však tak působivě neukáží, jak důležitý byl sv. Jakub pro lidi v této oblasti.

Podpora baronky von Herzogenberg

Nástropní desky zrestauroval roce 2000 Vítězslav Kolomazník z nedaleké Rovně a v témže roce vyšla o kostele a jeho deskách překrásná knížka, napsaná rodačkou ze Sychrova, baronkou Johannou von Herzogenberg. Autorka žila v Německu, ale její zbožnost a sychrovský původ ji inspirovaly k významné pomoci při záchraně a uchovávání českých církevních památek.

Krásné zastavení

Všechny cesty vedou nejen do Říma, ale i do Santiago de Compostela, kde je pohřben apoštol Jakub Starší. Malá část této poutní stezky opět ožívá stará poutní stezka mezi Hnězdnem, Zhořelcem a Prahou se připojuje na evropskou síť Svatojakubských cest. Stezka spojuje cenné sakrální stavby, především svatojakubské kostely. V jižní části pak vede nádhernou krajinou.

Žitavský úsek Svatojakubské cesty byl oficiálně otevřen v květnu roku 2008. Letařovický kostel lze na poutní cestě považovat za nejkrásnější zastavení. Po této trase přinesl svatý Vojtěch roku 995 do Polska křesťanství, tudy postupovaly oddíly křižáků do svaté války proti pohanským Prusům…

Co možná nevíte…

- Nynější kostel svatého Jakuba staršího byl postaven v raném baroku roku 1695. Obvodové zdi pocházejí z druhé poloviny 14. století. Vesnička, spíše část obce Český Dub, Letařovice se nachází na ostrohu zdvihajícím se nad údolím říčky Mohelky, v nadmořské výšce 320 m.

- Zdejší malebný hřbitůvek svým půvabem zdůrazňuje význam místa pro duchovní život a současně vytváří úžasný duchovní prostor. U hřbitovní zdi je malý domeček, v němž jsou shromažďovány po mnoha let kosti nebožtíků někdy od druhé poloviny osmnáctého století a tvoří malý oltářík.

- Víte, jak to bylo s mušlemi? Kdysi dávno jel mladý šlechtic na koni vstříc lodi, která vezla ostatky apoštola Jakuba do Španělska. Nešťastnou náhodou se přitom začal topit v moři. Jakub však zázračným způsobem zachránil jeho život a pomohl rytíři zpět na břeh. Jeho tělo přitom bylo pokryto mušlemi. Z tohoto důvodu se mušle stala ochranným znamením svatojakubských poutníků a celá cesta až do Říma je tímto znamením označena.

- Pěší turista dosáhne místa po modré značce, okolo českodubského koupaliště směrem na Hradčany. Vychutnat si krásu přírody a historie v této nádherné části naší vlasti je úžasným zážitkem.

Zpracoval Milan Turek