Celkové náklady hrazené z vlastních zdrojů nemocnice činily přes dva miliony korun.

Díky rekonstrukci se podařilo rozšířit stávající prostory o jednu ambulanci.

„Důvodem byl také zvyšující se počet pacientů, kteří u nás péči chirurgické ambulance i lůžkového oddělení po zrušení chirurgie v Tanvaldu vyhledávají," vysvětlil ředitel nemocnice Vít Němeček.

„Na vyšetřovnách, sálku i sádrovně jsme kromě jiného vyměnili čtyři operační světla a nábytek. V nedávné době jsme ukončili úpravu recepce, aby bylo lépe zajištěno soukromí," doplnila mluvčí Petra Hybnerová.

Upraveny byly i prostory v převlékacích kabinkách.

Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Denně je na chirurgické ambulanci ošetřeno až 120 pacientů.

Nemocnice i nadále plánuje pokračovat v úpravách jednotlivých oddělení.

V létě projde rekonstrukcí lůžkové oddělení urologie a chirurgie B2, další práce budou provedeny na odděleních ORL a ortopedie. „O omezeních budeme veřejnost včas informovat na webu nemocnice i v médiích," doplnila Petra Hybnerová.