Ne, že by se toho tady zase za těch posledních několik let neudělalo. Vyspravila se podlaha, venku zlikvidovali nálety a postavili nový plot kolem celého areálu. Přesto železnobrodská sokolovna spíše chátrá.

Město chce letos do jejích oprav nalít více než pět milionů korun, když zažádalo o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na zateplení sportovní haly. Dotační podpora by měla činit 3,8 milionu korun.

Proč takový rozdíl? „Součástí dotace nemůže být například oprava střechy. Ta je i na starém objektu sokolovny ve velice špatném stavu a musí se opravit také. Tuto opravu zaplatí město a bude stát další tři miliony korun," vysvětlil Daniel Mach, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice.

„O přiznání či neposkytnutí dotace by se mělo rozhodovat během března letošního roku, takže by všechny stavební práce měly proběhnout ještě letos," doplnil Mach.

Havarijní stav vykazuje odkanalizování celého objektu, navíc chybí doklad, zda jsou všechny odpady odváděny ekologicky. Pro zlepšení stavu bude vybudována nová odpadní jímka a splaškové vody budou odváděny do kanalizace v prostoru současného autobusového nádraží. Na toto uvolní město z rozpočtu jeden a půl milionu korun.

Plány do budoucna jsou ale ještě velkolepější. Městská sokolovna se již delší dobu nachází ve velmi zanedbaném stavu. Radnice se s tím nehodlá smířit a během uplynulých dvou let zapracovalo na plánu rozsáhlé rekonstrukce.

Projektová dokumentace, kterou zpracovala firma Adam Rujbr Architects, byla dokončena a na stavbu je vydáno stavební povolení.

Celkové náklady jsou velice zhruba odhadnuty na 40 milionů korun, ale tato částka neobsahuje opravy vnitřního vybavení, úpravu venkovních sportovišť atd., proto se bude jistě jednat o částku vyšší.

„Snahou je požádat si v letech 2015 a 2016 o dotace, která by kryla větší část nákladů jak na rekonstrukci sokolovny, tak na vnitřní vybavení. Těší mě, že se v poslední době, především zásluhou TJ Sokol, vrátil do sokolovny život. Byla by velká škoda nechat tento chrám zdejšího sportu chátrat, proto budeme vyvíjet maximální úsilí, abychom se žádostí uspěli," doplnil starosta Železného Brodu André Jakubička.