Janov nad Nisou je katastrálně velkým územím. Obcí projíždí řada českých i zahraničních turistů směrem do Bedřichova, do hor. O tom, že je obec důležitou a strategickou křižovatkou, její starosta Daniel David moc dobře ví.

Založit sdružení na podporu turismu není žádná novinka…

Již několik let se turistům v Jizerských horách snaží zprostředkovávat informace a upozorňovat na různé zajímavosti sdružení Jizerské hory Turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko. Členy sdružení jsou Liberec, Jablonec nad Nisou, Mikroregion Tanvaldsko, dobrovolný svazek obcí Smrk, Lučany nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Bedřichov a Janov nad Nisou. Snahou sdružení je propagace Jizerských hor a poskytnutí všech potřebných informací pro návštěvníky Jizerek.

Jako příklad můžu uvést účast na veletrzích cestovního ruchu v Čechách i v zahraničí, vydávání zimních i letních map, příprava a vydávání zimních i letních novin, vytváření turistických produktů pro děti a nejen pro ně.

Samozřejmá je spolupráce a koordinace spolupráce se všemi informačními centry v Jizerkách, s okolními turistickými regiony (hlavně Krkonoše, Český ráj, Českolipsko), s Libereckým krajem a ostatními organizacemi zabývajícími se cestovním ruchem (např. agentura Czech Tourism).

Velmi se nám osvědčila spolupráce s městem Świeradów Zdrój; náš společný projekt „Tajemná místa Jizerských hor" získal 3. místo v kategorii cestovní ruch a sport při 7. ročníku udílení Cen Euroregionu Nisa. Na webových stránkách www.jizerky.cz se návštěvník dozví vše potřebné pro svůj pobyt v Jizerkách, včetně tipů na výlety pro pěší, cyklisty, lyžaře, kalendáře akcí a v neposlední řadě také kontakty na všechny IC v celých Jizerských horách, které mu zprostředkují i ty informace, které se mu na webu najít nepodaří.

Nyní ale fungují sdružení dvě…

Samozřejmě, hlavním cílem nás všech jsou spokojení turisté, kterých bude jezdit víc a kteří se k nám budou rádi vracet, protože byli v Jizerkách spokojení a líbilo se jim tady. K tomu by určitě měla dopomoct spolupráce obou sdružení, protože každé má svůj potenciál.

Produkt Jizerky card spolu se skibusem a cílenou propagací SKI arény Jizerky je určitě velice dobrý a potřebný. Na druhou stranu, naší snahou je poskytnout návštěvníkům informace o všech částech Jizerek tak, jak je konečně patrné i z našeho názvu, protože Jizerky zasahují na Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko i Tanvaldsko. Věřím tomu, že společně a se společnými nápady jak turistům pobyt co nejvíc zpříjemnit se návštěvnost i kvalita služeb v celých Jizerských horách bude jenom zlepšovat.

Užší spolupráci se nebráníte?

Obec Janov nad Nisou nikdy „nepropagovala", že do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách nevstoupí, dokonce schválila i příspěvek na financování nosných aktivit nového sdružení, a to na skibus i na kartu hosta Jizerky card, ve výši 20 000 korun. Při jednání opakovaně zaznělo, že vstoupit můžeme, až budou vyřešeny všechny formality související se založením sdružení a budou známy podmínky pro vstup.

Rádi bychom taky projednali skutečnost, že obec Janov nad Nisou každoročně přispívá na úpravu Jizerské magistrály částkou 90 000, což by případně mohlo být zohledněno při vypočítávání výše ročních příspěvků. Se zástupci podnikatelů jsme se domluvili, že se k otázce vstupu obce vrátíme v lednu, kdy budeme mít lepší představu o tom, jak sdružení funguje.

Dočetl jsem se, že si někdo myslí, že Janov je třetina Jizerek. Pokud si to někdo myslí, budu jako starosta Janova rád, ale spíš si myslím, že Janov je třetina zájmového území nového Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Jizerských horách. Jizerky jsou ale daleko rozsáhlejší a rozmanitější, jak jsem se pokusil nastínit v předchozích odpovědích.