„Obracejí se na mne lidé s návrhem posunout začátek jednání zastupitelstva na odpolední hodinu, aby se mohla zúčastnit také veřejnost, aniž by se třeba někteří museli uvolňovat ze zaměstnání," vznesla návrh na posledním zastupitelstvu Jaroslava Fojtíková.

Zaměstnaní lidé se zájmem sledovat průběh jednání s ním určitě budou souhlasit. V dopoledních hodinách nemůžou v práci riskovat a odejít. „Třeba ten chřástal mi utekl. Přeci si nemohu brát vždycky dovolenou," zlobí že žena z Proseče nad Nisou (lokalita je hnízdištěm vzácné ptačí populace, která je na vyhynutí pozn. red.).

Vše na internetu

Takovému návrhu, který Fojtíková včera předložila, by slušela přinejmenším diskuze se snahou pro lidi něco udělat. Žádná debata se ale nekonala. Zřejmě nikdo z přítomných nechtěl připustit, že by výsledek mohl ohrozit odpolední volné chvíle.

Dotaz už v minulosti na pořadu jednání byl, ale také bez odezvy. Na návrh zazněla odpověď primátora Petra Beitla : „Stejný námět jsem také už slyšel, ale jen od několika osob, stále stejných."

Doba techniky nám velí, vše najdeš na internetových stránkách. A to platí samozřejmě i o jabloneckém Magistrátu. Co si ale s takovou radou počne senior, který nedisponuje nejnovějšími výkřiky počítačového světa a slovo internet mu spíše nahání hrůzu?

A takových lidí je víc. Často se přece setkáváme s těmi, kteří, byť v produktivním věku, si s kamarádem počítačem stále nerozumí. A tak by si raději zašli na radnici.

Webové stránky okolních obcí vedle Jablonce mají na úřední desce tak, jak říká zákon, zveřejněnou pozvánku na jednání zastupitelů. Začátky jsou v odpoledních hodinách, konkrétně v Železném Brodě, Pěnčíně, Desné, ale i jinde.

Jinde ano, tady ne

Návrh Fojtíkové. který přednesla na čtvrtečním zastupitelstvu, jinde na okrese tedy lze realizovat. Proč ne v Jablonci nad Nisou?

„Je potřeba, aby zastupitelé vykonávali svoji zodpovědnou funkci odpočinutí a s čistou hlavou, ne tedy až v odpoledních hodinách," znělo vysvětlení primátora.

Možná, že zastupitelé v obecních úřadech nepodléhají odpolední únavě. Nebo, že by dopoledne vykonávali svoji profesi na padesát procent s cílem být připraveni na odpolední sezení?

Z průzkumu, který si jablonecká radnice nechala dělat, vyplynulo, že z několika desítek oslovených vyslovilo požadavek podobný tomu, který vznesla zastupitelka Jaroslava Fojtíková, jen několik.

Zřejmě zástupci dotazující agentury nenarazili na veřejnost,kterou dění ve městě zajímá až tak, že zastupitelstvo chtějí navštívit. A ještě drobná poznámka: Čtvrteční jednání jabloneckých zastupitelů trvalo necelé dvě hodiny.

Kolik za to?

A jak je funkce zastupitelstva vlastně placená? Podle zákona existují tři možnosti úhrady.

Tou nejlepší variantou je vykonávat funkci bez nároku na odměnu, prostě přijít, jednat, pracovat a nic nechtít. Takových zastupitelů je v Jablonci nad Nisou osmnáct.

Za čtyři posílá zaměstnavatel městu fakturu a vyžaduje náhradu mzdy čili refundaci.

Další čtyři, kteří nejsou nikde v pracovním poměru nebo patří mezi podnikatele, obdrží od města za každou hodinu schůzování 129 korun.

Zdravý rozum velí si myslet, že zastupitelé, kteří jsou v pracovním poměru s magistrátem nemají na žádné peníze nárok, protože se jednání koná v jejich řádné pracovní době.

Autor: Dagmar Březinová