Až nyní se chystají žáci pátých až devátých tříd Základní školy v Liberecké usednout do lavic. Poprvé po prázdninách vyrazí až třetí zářijové pondělí. Začátek roku pro druhý stupeň odsunula od dva týdny likvidace azbestu, který objevili ve výplních panelů.Celý pavilon hermeticky v létě uzavřeli, aby se karcinogenní minerál nedostal dál do školy a okolí. Vytvořili i tak zvané kontrolované pásmo.

„Uvnitř pásma jsme vytvořili podtlak, který měl za úkol zabránit úniku azbestových vláken do ovzduší, materiál obsahující azbest jsme demontovali a odstranili," popsal průběh prací odborník ze společnosti Trepart, která se odborným odstraňováním tohoto typu zabývá.

Na přítomnost rakovinotvorné látky se přišlo na začátku léta před zahájením zateplování školy. I když naměřené hodnoty nepřekročily povolené hodnoty, rozhodlo se město konstrukce obsahující azbest odstranit.

V pavilonech v létě vyměnili okna, zateplili fasády a střechy. Zateplení školy stálo 32 milionů korun, více než 15 milionů korun se zaplatí z evropské a státní dotace.

Žáci prvních až pátých tříd do školy chodí už od pondělí 3. září. Od stejného data také v plném provozu funguje školní jídelna a družina.