Do nedaleké Jelení Góry vyrazili předškoláci z Harrachova v rámci společného projektu s názvem Česko-Polští předškoláci nejsou jen tak ledajací! Ten se uskutečnil v rámci konání oslavy Dne předškolních dětí. Návštěva nezůstala pouze jednostranná, protože na oplátku jelenogorští předškoláci (třída s názvem Veverky) přijeli navštívit v říjnu harrachovské děti a jejich návštěvu jim oplatili.

Pro všechny děti připravili společný dopolední program v podobě výtvarné soutěže s názvem Namalujeme naše sousedy.

Během tohoto česko polského dopoledne vzniklo přes čtyřicet skutečně originálních dílek, kde bylo znát zapojení bezedné dětské fantazie.

Výtvarná díla harrachovských dítek vystaví na Městském úřadě v Jelení Góře a naopak na ta polská se můžete podívat v budově harrachovského úřadu.

Navíc harrachovské děti pro malé polské sousedy připravily překvapení v podobě masek, které si předškoláci, opět za použití své fantazie, vybarvili. Výsledkem byly dvě místnosti plné veselých motýlků, veverek a koťat.

Nechyběla ani návštěva můstků

Návštěva polských dětí byla zakončena vydatným obědem, prohlídkou sklárny a skokanských můstků, na které se předškoláci obzvláště těšili, takže i zde je jasný důkaz, že skokům na lyžích fandí nejen ti dospělí Poláci.

A ptáte-li se co cílem takovéhoto projektu? „Odpověď je velice snadná. Navázat nové kontakty formou zábavy, integrace a názorná ukázka toho, že jazyková bariéra nemusí být nutnou překážkou v navázání přátelství. A zde bylo opravdu vidno, že děti svou bezprostředností nemají s ničím takovým sebemenší problém," informovala na webu města referentka cestovního ruchu a propagace Harrachova Lenka Stehlíková.