Podle starého výpočtu se takzvaná míra registrované nezaměstnanosti za listopad na Jablonecku zvedla na rovných devět procent. Není to zase tak moc, oproti říjnu stoupla o 0,1 procento.V celé republice stoupla na 8,7 procenta oproti říjnovým 8,5 procenta. Počet nezaměstnaných překročil půl miliónu, když pracovní úřady registrovaly 508 498 nezaměstnaných, tedy o 2,4 procenta meziměsíčně více. O 4,7 procenta ubylo volných pracovních míst. Tolik ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ale: ministerští úředníci představili nový procentuální výpočet nezaměstnanosti. Díky němu klesne míra nezaměstnanosti jen na Jablonecko z devíti rovných procent na šest a půl. Kouzlo?

„Počínaje lednem 2013 ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce již nebudou vykazovat míru registrované nezaměstnanosti. Bude nahrazena novým ukazatelem podílem nezaměstnaných osob ve věku 15 64 let, který srovnává počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání k obyvatelstvu stejného věku," přiblížil Michal Holý, analytik trhu práce jabloneckého ÚP. Na konci listopadu 2012 tento ukazatel v okrese Jablonec n. N. dosáhl hodnoty 6,5 procenta, u mužů 6,2 a u žen 6,8 procenta.

Ministerstvo zveřejňuje míru registrované nezaměstnanosti na základě počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných na pracovištích Úřadu práce ČR.

Těch je logicky vždy méně než skutečně práceschopných lidí, z kterých se bude ukazatel nově počítat. Ministerstvem udávaná nezaměstnanost tak bude napříště o něco nižší než dnes.

Zatím jsou vydávána oba procentní výpočty. Od ledna 2013 se již přejde na zveřejňování údajů pouze podle nového výpočtu. A míra nezaměstnanosti klesne definitivně.

„Nový ukazatel bude vyjadřovat podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku, zatímco míra nezaměstnanosti poměřuje uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám, což je obtížněji interpretovatelné," vysvětlila Viktorie Plívová, tisková mluvčí MPSV.

Nový výpočet má ale již své odpůrce.

„Kdykoli se někde vyskytne problém, zamete se pod koberec, v našem případě se skryje do jiného ukazatele, a pokračujeme dál. Výborný příklad je Řecko. Nevycházely potřebné údaje? Nevadí, změníme je. Na to se určitě nepřijde," glosoval na serveru Finmag.cz nový výpočet Jan Beníšek, student ekonomie na Západočeské univerzitě.

Ale pozor: počty neregistrovaných nezaměstnaných jsou vlastně nespočitatelné. Kolik jich je? Neregistrovaná nezaměstnanost je odhadována na cirka čtyři procenta. Podle starých výpočtů.