Výstava nazvaná „Otto Dix. Válka Drážďanský triptych" (Otto Dix. Der Krieg Das Dresdner Triptychon) názorně ukazuje, s jakou intenzitou a důsledností se Dix tématu první světové války věnoval. Jeho neuvěřitelně realistické obrazy a kresby mrtvých a zraněných v zákopech se již dávno staly součástí kolektivní paměti.

Monumentální triptych Válka je v galerii Noví mistři (Neue Meister) jedním z klíčových děl německého realistického malířství 20. století. Výstavu můžete navštívit do 13. července.

Hrůzy bitevního pole na plátně

Otto Dix začal pracovat na triptychu deset let po skončení první světové války a dílo odráží jeho vlastní zážitky z fronty. Čtyři obrazy zpřítomňují ve stylu starých mistrů klíčovou tragédii 20. století. Na levém panelu triptychu jsou vojáci v plynových maskách za úsvitu, prostřední panel zobrazuje vítězství smrti na bitevním poli a napravo je zachycen útěk z pekla válečné vřavy. Predela pod triptychem zobrazuje nehybné vojáky ležící v podzemním krytu.

Návštěvníci se také seznámí s tvůrčím procesem vzniku triptychu. Přípravné studie, návrhy a výsledky výzkumu zaměřeného na analýzu malířských technik a postupů, jimiž obraz prošel od prvních skic až po konečnou verzi.

Vybrané kresby a kvaše (gouache), které Dix vytvořil jako voják v letech 1915 - 1918 přímo na frontě, přinášejí nové poznatky o jeho válečné anabázi. Součástí expozice je rovněž složka „Der Krieg" s 50 grafickými listy z roku 1924 ze sbírek drážďanského mědiryteckého kabinetu Kupfertisch Kabinett. Soudobé dokumenty, včetně válečných pohlednic a dobových plakátů, dotvářejí historické pozadí expozice.

Výstavě předcházely rozsáhlé studie

Dixův triptych byl od roku 2013 rozsáhle studován v restaurátorských dílnách drážďanských uměleckých sbírek (SKD). Pomocí radiologických diagnostických metod bylo možné vizualizovat všechny významné změny od skici až po finální podobu. Vědecké studie ukazují, jak mimořádně dlouho a vehementně se Dix snažil o kompozici, celkové sdělení a výsledný efekt díla. V tomto tvůrčím procesu stále intenzivněji odkazoval na malířské tradice starých mistrů.

V konfrontaci Dixova triptychu s ranými díly Matthiase Grünewalda, tvorbou Albrechta Dürera či Francisca de Goyi jsou tyto inspirační zdroje jasně viditelné.

Protiválečná díla

Otto Dix maloval triptych Válka v letech 1928 až 1932, tedy v čase nového vzplanutí revanšistického nacionalismu, tváří v tvář nově vznikající masové vlně nacismu. Svým dílem reagoval na vyhrocující se situaci ve Výmarské republice.

Souběžně s prací na triptychu vznikala další díla líčící hrůzy války a marnost jejích obětí. Například román Na západní frontě klid (1929) Ericha Marii Remarqua či film Západní fronta 1918 (1930) Georga Wilhelma Pabsta.

Výstava uplatňuje multimediální prezentační techniky včetně filmových sekvencí, fotografických svazků a knižní dokumentace.

Galerie Albertinum
„Otto Dix. Válka - Drážďanský triptych", vchod z Brühlsche Terrasse a z náměstí Georg-Treu-Platz
Otevírací doba: 10.00 - 18.00 hodin, pondělí zavřeno
Termín výstavy: do 13. 7. 2014
Vstupné do celého Albertina: 10 / 7,50 euro, do 16 let zdarma, audioguide na stálé výstavy v ceně vstupenky
Více na: www.skd.museum