O prostor se podělí s Informačním centrem pro mládež Středisko volného času Vikýř. Otevřeno bude zdarma každý všední den od 10 do 17 hodin.

„Spojení rodiny i informačního centra mládeže se mi zdá velmi dobré a přínosné. Bude to místo, které bude prostoupené rodinnými potřebami po celý den místo pro rodinu," vysvětlila Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora.

„Prostor v sousedství cestovní kanceláře bude opticky rozdělený na část, kde budou moci maminky v klidu přebalit či nakojit své děti, a na prostor, kde bude panovat čilý ruch," popsala Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Návštěvníci tu najdou stolky s židlemi, knihovničky a deskové hry k zapůjčení. „Informační centrum mládeže kromě své obvyklé náplně může sloužit i jako herna pro školáky a studenty, kteří čekají na autobus ze školy domů," přiblížila ředitelka DDM Vikýř Martina Šípková. Blízkost autobusového nádraží této funkci přímo nahrává.

V knihovničkách najdou děti publikace o sexuálním vývoji, možnostech a zkušenostech s prací či studiem v zahraničí, tipy na aktivity v přírodě atd. „Snažíme se doplňovat, co mladé zajímá. Vždy jsou to však knihy naučné, ne beletrie," podotýká Šípková.

V informačním centru bude stálý pracovník z DDM Vikýř, jeho ředitelka však nevylučuje, že by se tu mohly objevit i děti. „Chceme oživit znovu Parlament mládeže a věříme, že se nám díky tomuto poštěstí sehnat pro práci v centru i studenty dobrovolníky."

Infocentrum a místo pro rodinu bude sloužit jak těm nejmenším dětem a jejich maminkám, tak i těm odrostlejším. Bude poskytovat informace o vzdělávání, volném čase, práci, cestování, nevyhne se ani tématům jako občan a společnost či sociálně-patologické jevy. V prodeji tu budou slevové karty ISIC, ITIC, ALIVE, SCHOLAR, k zapůjčení turistické mapy. Jeho náplní mohou být i výstavy, besedy pro základní i střední školy, různé workshopy.

„Nabízíme i možnost pořádat vlastní akce. Ale máme i zcela praktické věci, jako je internet, kopírování, laminování, kroužkovou vazbu nebo výrobu buttonů," doplnila Šípková.