Ředitelkou regionální Nadace Euronisa je od 1. března Blanka Nedvědická. Rozhodla o tom šestičlenná správní rada nadace na svém pondělním jednání. Funkci ředitele od založení Nadace v roce 1995 až doposud vykonával Aleš Rozkovec. Ten po dohodě se správní radou svoji dlouholetou činnost ukončil právě ke konci února.

Správní rada nadace rozhodovala o obsazení funkce ředitele z několika kandidátů. „O výběru Blanky Nedvědické nakonec rozhodly její zkušenosti z oblasti neziskového sektoru i veřejné správy" říká Jaroslav Zámečník, jeden z členů správní rady.

V letech 2005 2008 byla Nedvědická například ředitelkou Jizerské obecně prospěšné společnosti a podařilo se jí získat řadu sponzorů z celé republiky pro zajištění údržby lyžařských stop. Je také mimo jiné autorkou více jak desítky projektů, které přinesly do regionu přes 80 milionů korun z přeshraničních programů, například Singltrek pod Smrkem nebo cyklostezka z Jizerky do Jakuszyc.

Blanka Nedvědická je také známá svými aktivitami mimo hranice republiky. Před dvěma lety se jako dobrovolník vydala na půl roku do indických Himalájí učit tamní děti angličtinu ve Sluneční škole, kterou postavilo české občanské sdružení Surya z Prahy.

„Po téměř deseti letech práce v neziskovém sektoru jsem s radostí přijala nabídku pracovat v Nadaci Euronisa. Těší mě, že mám možnost smysluplně uplatnit svoje zkušenosti přímo v regionu a podílet se na zlepšení života lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním," říká Blanka Nedvědická, nová ředitelka Nadace Euronisa.