„Je fakt, že to je už dost rozbité. Ale když si představím ten nepořádek," lamentuje starší žena bydlící v Nové Pasířské.

Stavba by měla probíhat od května do září. A začne kácením zeleně. „V těchto dnech jsme s arboretistou označili nezdravé dřeviny určené k vykácení. Práce na zeleni projekt odstartují," vysvětlil Luboš Kousal z oddělení investiční výstavby. Ze zhruba tří stovek stromů a keřů zmizí asi třetina, na podzim ji však nahradí nová výsadba.

Chodníky a silnice v Nové Pasířské pocházejí z doby výstavby sídliště a nebyly ještě důkladně opravovány. Zub času se na nich podepsal.

Silnice a chodníky

„Proto silnice získají nový kryt, včetně odvodňovacích prvků a obrubníků. Chodníky budou vydlážděné zámkovou betonovou dlažbou a vybavené vodícími liniemi, varovnými a signálními pásy pro nevidomé a slabozraké včetně úprav pro bezbariérové užívání. Plánujeme také výstavbu nových pěších tras, které respektují vyšlapané cestičky," vypočítal náměstek Lukáš Pleticha.

Loni město zrekonstruovalo veřejné osvětlení, osvítilo přechody pro chodce a vybudovalo chodník podél MŠ Havlíčkova.

„Letos demontujeme kontejnerové přístřešky. V plánu jsou nové, a to jak pro kontejnery na směsný, tak na separovaný odpad. Rekonstrukcí projdou také kanalizační přípojky v ulici Nová Pasířská, revizní šachty, vpusti a poklopy v chodnících i vozovkách," popsal Kousal.

Širší a z nové dlažby budou po úpravě parkovací stání, jejichž počet vzroste o 15 včetně několika míst pro handicapované občany.

Projekt město s občany projednalo už v červnu a listopadu 2010 v jídelně Gymnázia U Balvanu. Celkové náklady dotačního projektu jsou vyčíslené na 24,1 mil. korun, evropská dotace přesahuje 16,3 milionů a město se podílí necelými osmi miliony.

Projekt IPRM Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci n. N. v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí se zabývá rekonstrukcí kontejnerových stání včetně zpevněných ploch v prostoru vymezeném ulicemi Nová Pasířská, U Balvanu, Vodní, Havlíčkova a Nádražní.