Zatímco děti školou povinné z celého Jablonecka odevzdávají knížky a těší se na prázdniny, v Základní škole Rychnov to vře.Situace eskalovala až v boj o život. Přitom celá kauza vznikla vcelku nevinně.

To když si v březnu manželé Boškovi ztěžovali, že šestá třída, kterou navštěvuje jejich syn, je ve skluzu v učivu, zvláště v českém jazyku.

„Manželka je sama učitelkou a úplně se zhrozila. Kontaktovali jsme školu, poté, když nereagovala, školní inspekci," přiblížil Přemysl Bošek, jehož rodina v Rychnově bydlí několik let.

Do školy opravdu školní inspekce vyrazila, jisté problémy zjistila. Škola poté přijala opatření. „Stížnost byla oprávněná. Proto jsme u třídy omezili mimoškolní aktivity a učivo se dohánělo," přiznal ředitel ZŠ a MŠ Rychnov Petr Sacher.

Situaci vyostřilo video, které žáci natočili ve třídě ve stylu takzvaného harlem shake. Po dvaceti sekundách křepčení následoval střih a děti rázem tancují na lavicích či parapetech. Přemysl Bošek si po zveřejnění videa na internetu stěžuje, že video bylo pořízeno o hodině. Děti tvrdí, že pan učitel o akci ví. Nevěděl. „Aktéři dostali třídní důtku, protože lhali. Bohužel po celé této zkušenosti nás kolega opustil," popsal Sacher.

Ve třídě začal drill. Děti se kvůli dohánění učiva nemohly podílet třeba na programu Rychnovských dní, hrozilo, že nevyjedou ani na školní výlet. „Na ten ale nakonec jely, to by bylo už příliš kruté," doplnil Sacher.

Spolužáci se ale o aktivitách stěžovatele dozvěděli a jeho synovi to uměli říci. Boškovi si ztěžují na šikanu, kterou podle nich rozdmýchal ředitel Sacher. „Synovi je nadáváno a vyhrožováno. Příčinou jsou upravené a neúplné informace ředitele ostatním rodičům a vypuštění interních informací," píše ve stížnosti Markéta Bošková.

Podle ředitele se ale celá záležitost provalila proto, že je Rychnov malý. „Děti se zřejmě dozvěděly, kdo to všechno rozpoutal a na malého Boška byly nepříjemné. K nějakému fyzickému napadání ale nedošlo," popsal Sacher.

Roztáčí se kolečko stížností, odpovědí, mnohdy za nevybíravého napadání. Boškovi si nyní ztěžují i na domnělý ředitelův laxní přístup k řešení problému šikany.

Ve třídě probíhá psychologický dozor, nálada na bodu mrazu. Děti se se synem stěžovatelů nebaví. Se svým někdejším kamarádem.

V červnu opět přijíždí inspektorka školní inspekce. A opět míří do šesté třídy. První den, druhý den.

Učitelka, jež řeší i veliké osobní problémy, situaci nezvládá a sahá si na život. Zachraňuje ji pozornost kolegů a včasná reakce.

„Byl bych moc rád, kdyby se tato učitelka na školu vrátila," sdělil Sacher.

Podobného názoru je i starosta Rychnova František Chlouba. „Platí u dětí za autoritu, nakonec ty děti ji mají rády. A oblíbená je i mezi kolegy a rodiči."

Diskuze na stránkách města se vyostřuje a otáčí se proti Boškovým. Po pokusu o sebevraždu a vyhrocených urážlivých anonymních příspěvcích je po dohodě všech hlavních zúčastněných stran smazána. „Což nedělám rád, ale tady byly překročeny všechny meze," vysvětlil Chlouba.

Proč jako zřizovatel do stoupajícího napětí radnice nezasáhla?

„Kauzu jsme směřovali na školní inspekci. Město jako zřizovatel se stará o to, aby do školy nezatékalo nebo jak se topí. Ne, jak se učí a jaké vztahy panují mezi pedagogickým sborem a žáky," poznamenal Chlouba.

Inspekce se do školy vrátí na začátku příštího roku. Jak ředitel i vedení města doufá, bude situace již klidnější.