Přístup do přístavby bude zcela bezbariérový. Celkové náklady projektu činí 73 milionů korun, dokončen by měl být nejpozději na sklonku roku 2022.

Liberecký kraj přispěje částkou přes 8 milionů korun, pokračuje tak v navyšování kapacit krajské sítě sociálních služeb pro seniory. Ve Velkých Hamrech vznikne také prostor, kde mohou klienti trávit aktivně svůj volný čas.